Skip links

O nama

Naš tim

Petar Ušković Croata

Petar Ušković Croata rođen je 24. 9. 1992. godine u Đakovu. Nakon položenog ispita zrelosti u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu upisuje studij filozofije i latinskoga jezika na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove (danas Fakultet filozofije i religijskih znanosti) i Hrvatskim studijima (danas Fakultet hrvatskih studija) Sveučilišta u Zagrebu.

Akademsku godinu 2012/2013. provodi kao stupendist Akademije Vivarium Novum u Rimu gdje studira latinski i grčki jezik s književnostima te antičku filozofiju kao i književnost humanizma i renesanse. Diplomirao je latinski jezik i hrvatski latinitet na Fakultetu hrvatskih studija a diplomski o epigramima Đura Ferića rad napisao je na latinskom jeziku.

Radio je kao nastavnik latinskoga jezika na zamjeni u nekoliko osnovnih i srednjih škola, a od 2019. godine zaposlen je kao asistent na Odsjeku za kroatologiju ma Fakultetu hrvatskih studija, gdje je obranio i temu doktorskoga rada. Objavljuje znanstvene radove i prijevode s latinskoga jezika i pokretač je Ljetne škole latinskoga jezika i kulture.

Petar Ušković Croata

Kontakt podaci

direktni email
petar.uskovic@gmail.com
direktni poziv
+385 91 135 5169

Marijan Vodopija

Marijan Vodopija rođen je 1992. godine u Zagrebu. Upisuje preddiplomski studij povijesti te latinskoga jezika i rimske književnosti na Hrvatskim studijima. Diplomirao je na Odsjeku za hrvatski latinitet 2018. godine s temom In eclogas Bartholomaei Boscovich indagatio philologica (mentor izv. prof. dr. sc. Šime Demo).

Jedan je od osnivača Udruge studenata latinskog jezika Res publica. Urednik je knjige Res novae et seditiones: Pobuna kao čimbenik promjene (Hrvatski studiji, 2017). Godine 2016. pohađao je ljetnu školu govornoga latinskoga na Akademiji Vivarium novum u Rimu. Autor je nekoliko radova na hrvatskom i engleskom jeziku, kao primjerice „Compassionate Healers: Franciscan Pharmaceutical Tradition in Croatia“ (Lopud 1483, 2019).

Dobitnik je financijske potpore Ministarstva kulture za književno stvaralaštvo za prijevod Ciceronova dijaloga Brut (Brutus sive de claris oratoribus). Zaposlen je kao profesor latinskoga u Srednjoj gospodarskoj školi u Križevcima. Stipendirani sam polaznik seminara „Scriptores Latini“ (e longinquo) namijenjenog nastavnicima latinskog jezika od listopada 2020.

Marijan Vodopija

Kontakt podaci

direktni email
petar.uskovic@gmail.com
direktni poziv
+385 91 135 5169

Ira Potočnik Čižić

Ira Potočnik Čižić rođena je Zagrebu šezdesetih godina prošloga stoljeća. Obrazovanje iz klasične kulture započela je u Centru za kulturu i umjetnost, današnjoj II. gimnaziji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je latinski jezik​ i književnost i talijanski jezik i književnost. Od 1989. podučava latinski jezik u XV. gimnaziji u Zagrebu (Mioc).

Zvanje profesora mentora stekla je 2008. i 2013., a profesora savjetnika 2019. godine. Metodu Lingua Latina per se illustrata prihvatila je 2004. i od tada poučava po udžbenicima Hansa H. Orberga. Na brojnim državnim i županijskim skupovima klasičnih filologa održala je više predavanja o “prirodnoj metodi” učenja latinskoga jezika, prevela je dio udžbenika Latine doceo s talijanskog jezika, održala prezentacije s učenicima, učeničke predstave na latinskom na tri Antička festivala ( u Splitu, Starom Gradu i Skradinu), te sudjelovala s učenicima na svim županijskim natjecanjima od 1990. i na mnogo državnih natjecanja.

Sudjelovala je na međunarodsnoj konferenciji Humanitas u Napulju 2007. i na skupu Vis litterarum u Segedinu i Budimpešti 2008. u organizaciji Vivarium novum iz Rima. U XV. gimnaziji organizirala je 2014. dvodnevni seminar o spomenutoj metodi s profesorima iz akademije Vivarium novum.

Ira Potočnik Čižić

Kontakt podaci

direktni email
petar.uskovic@gmail.com
direktni poziv
+385 91 135 5169

Angela Crnobrnja

Angela Crnobrnja rođena je 23.1.1962. u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole s klasičnim usmjerenjem 1976. godine, upisala je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Potom je upisala Klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala 1987. godine.

Njezina veza s grčkim i latinskim jezikom otpočela je vrlo rano, jer se i u obitelji gajila ljubav prema klasičnim jezicima i kulturi počevši s pričama iz grčke mitologije. Ljubav prema učenju grčkoga i latinskoga samo je rasla, dok nije postala i profesionalno usmjerenje. 1985. godine počela je predavati latinski jezik u školama, prvo u Centru za kulturu i OŠ J.J. Strossmayer u Zagrebu (do 1990.), zatim 1990/91. godine u X. gimnaziji, a od 1991. do danas predaje latinski jezik u Gimnaziji Lucijana Vranjanina.

Oko 2000. godine susrela se s udžbenicima Lingua Latina per se illustrata i nakon dosta proceduralnih muka prva ih je u Hrvatskoj krenula ih koristiti u nastavi.

Angela Crnobrnja

Kontakt podaci

direktni email
petar.uskovic@gmail.com
direktni poziv
+385 91 135 5169
This website uses cookies to improve your web experience.