Skip links

Posjet i nastava u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji

Voditelji Ljetne škole latinskoga jezika i kulture, mr. sc. don Josip Krpić i Petar Ušković Croata, posjetili su 2. prosinca 2022. godine Salezijansku klasičnu gimnaziju u Rijeci na poziv profesorice latinskoga jezika Ružice Jauk. Tom prigodom održali su ogledni sad prema metodi Hansa H. Ørberg Lingua Latina per se illustrata i predstavili su učenicima Ljetnu školu latinskoga jezika, koja će se ove godine održati po treći puta, od 17. do 30. srpnja 2023. godine u Šibeniku. Podsjetimo, Ljetna škola latinskoga jezika i kulture po prvi se put održala upravo u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci 2021. godine kada ju je pohađalo desetak srednjoškolaca i studenata, da bi već 2022. godine onda poprimila međunarodni karakter. Na kraju posjeta, voditelji su se susreli s učenicima koji su bili sudionici naše Ljetne škole.

This website uses cookies to improve your web experience.